Rechten en plichten

Als je klant bent van Jongerencentrum ’t Spoor, onderdeel van Sociaal Werk Oldambt, heb je een aantal rechten. Wij daarentegen hebben een aantal plichten. Zo heb je het recht een klacht in te dienen als je het ergens niet mee eens bent. En het is onze plicht om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die je ons verstrekt. Meer hierover lees je hieronder.

 Download hier ons Privacystatement

 Download hier onze Klachtenregeling

 Download hier de folder uw rechten, onze plichten