Regenboogweek Oldambt

In de week van 8 tot 15 oktober 2017 wordt in de gemeente Oldambt een aantal activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de positie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT). Aanleiding is de jaarlijkse viering van Internationale Coming Out Dag op woensdag 11 oktober.

Coming Out Dag verwijst naar het moment waarop LHBT-ers uit de kast komen en zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender aan hun omgeving bekend maken. Voor velen was en is dit ook vandaag de dag nog geen vanzelfsprekend gebeuren maar beladen met angst om als mens niet geaccepteerd en buitengesloten te worden.

Op Internationale Coming Out Dag wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor de positie van LHBT-ers. De gemeente Oldambt wil zich inzetten voor de emancipatie en acceptatie van LHBT, onder meer door uitvoering van de door de gemeenteraad unaniem aangenomen meerjarige LHBT-beleidsnota.

Om een breed publiek te bereiken zullen gedurende de hele maand oktober tafels met informatie over LHBT-activiteiten en LHBT-organisaties in de bibliotheken worden ingericht.

In de gemeente Oldambt zullen gedurende de Regenboogweek de volgende activiteiten plaatsvinden.

Zondag 8 oktober 15.00 uur: Regenboogviering met het thema Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben in de Marktpleinkerk op het Marktplein in Winschoten

Aan het begin van de Regenboogweek organiseert de “LHBT-werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Oldambt” voor de allereerste keer – en met een uniek concept – een Regenboogviering! De organiserende werkgroep bestaat uit mensen op persoonlijke titel en vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, Manna22, Jongerencentrum ‘t Spoor, REAL ID en Roze 50plus Oldambt. De regenboogviering richt zich op iedereen. Iedereen – ongeacht levensbeschouwing, geloof, ras of seksuele voorkeur – is van harte welkom aan deze viering deel te nemen.

Het thema Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben verwijst naar de wens dat ieder mens ongeacht haar of zijn seksuele voorkeur, geslachtsidentiteit, huidskleur of wat dan ook zelf moet kunnen bepalen met wie hij of zij het leven en de liefde wil delen. Met behulp van verschillende kunstuitingen, betekenisvolle teksten en liederen worden verbindingen gemaakt met de situatie en acceptatie van LHBT-ers en het LHBT-zijn. Het verbindende begrip is liefde. Op een indrukwekkende wijze zal vorm worden gegeven aan het thema van de Regenboogviering: Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben. Burgemeester Pieter Smit zal een openingswoord uitspreken.

Dinsdag 10 oktober 20.00 uur: Film in het Filmhuis in Cultuurhuis De Klinker Mr. D.U. Stikkerlaan 251 in Winschoten

In het Filmhuis wordt de film Freeheld vertoond. Deze film is een liefdesgeschiedenis van twee vrouwen en gaat onder meer over de angst voor negatieve reacties en uitsluiting.

Woensdag 11 oktober Internationale Coming Out dag

Organisaties, bedrijven, winkeliers en inwoners worden opgeroepen blijk te geven van hun solidariteit en LHBT-vriendelijkheid door die dag de regenboogvlag uit te steken. LHBT-inwoners van Oldambt zullen zich hiermee zichtbaar gesteund voelen.

Deze zes kleurige regenboogvlag is het symbool van de LHBT-emancipatiebeweging. De vrolijke kleuren van de regenboogvlag zullen in ieder geval wapperen aan meerdere gebouwen van de gemeente Oldambt!

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

10.00 uur feestelijk hijsen van de regenboogvlag aan het gemeentehuis in de Langestraat door wethouder Kees Swagerman.

14.00 uur onthulling van een bordje met een betekenisvolle tekst bij het regenboogzebrapad aan de Mr. D.U. Stikkerlaan door wethouder Bard Boon. Met deze toelichting op het regenboogzebrapad vraagt de gemeente Oldambt blijvende aandacht voor de zichtbaarheid en acceptatie van haar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners.

Iedereen die diversiteit een warm hart toedraag wordt van harte uitgenodigd om bij deze beide activiteiten op Internationale Coming Out Dag aanwezig te zijn.

Zaterdag 14 oktober 20.30 uur: LHBT-feest Out & Proud in de Harbour Club, Havenkade West 3 Winschoten

Ter afsluiting van de Regenboogweek organiseert LHBT-organisatie Roze 50plus Oldambt m.m.v. REAL ID onder het motto Out & Proud een groots en swingend LHBT-ontmoetingsfeest. Een LHBT-feest in het Oldambt is een historisch gebeuren!

Iedere lesbische vrouw, homoseksuele man, biseksueel en transgender wordt van harte uitgenodigd om Out & Proud te vieren opdat iedereen in de gemeente Oldambt zichzelf kan zijn. Het feest begint om 20.30 uur en burgemeester Pieter Smit komt een openingspraatje houden.

Voor informatie over de activiteiten in de Regenboogweek en de aanschaf van een regenboogvlag (8,-) kan contact opgenomen worden met Marjet Bos roze50plusoldambt@xs4all.nl tel. 0597 421281. Zie ook www.roze50plusoldambt.nl